• 09 4846 0808
  • finki@aiontech.vn
  • Nhận tài trợ

Danh mục: Education

Phần mềm quản lý học sinh Finki – Khi công nghệ ứng dụng vào giáo dục

Việc ứng dụng phần mềm quản lý học sinh […]

Finki – Giảm bớt gánh nặng quản lý học sinh cho giáo viên

Chuyển đổi số đang mang lại giá trị to […]

GIẢI PHÁP GIÚP TRƯỜNG HỌC TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC

Đại dịch COVID-19 đã kéo theo nhiều ảnh hưởng […]

Finki-logo

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT – AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 Aiontech. All Rights Reserved.